MICE & Travel » ททท.จัดแพลตฟอร์ม “เพลินไทย” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวรูปแบบนิวนอร์มัล

ททท.จัดแพลตฟอร์ม “เพลินไทย” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวรูปแบบนิวนอร์มัล

23 ธันวาคม 2020
0

 

Newscurveonline.com : ททท. เปิดตัวโครงการ Thailand Smart Tourism ออกแบบแพลตฟอร์ม “เพลินไทย” ระบบปฏิบัติการแผนที่ Smart map รายงานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวรูปแบบนิวนอร์มัลในปัจจุบันที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ดำเนินการนำร่องใน 13 พื้นที่ยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนกว่า 1 พันสถานที่

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ที่คำนึงถึงปัจจัยมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้สูงขึ้น ททท. จึงได้วางแผนกลยุทธ์แนวการทำงานขององค์กรในปี 2564 โดย ททท. จะเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด 3D ให้ความสําคัญใน 3 เรื่อง ได้แก่ Domestic ส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศ Digital ปรับตัวสู่ระบบดิจิทัล สร้างการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกันทางดิจิทัล ก้าวทันอนาคต และ Dynamic มีความสามารถปรับสมดุลใหม่สามารถเผชิญความผันผวนของสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ททท. เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวยุคใหม่เข้ากับระบบดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคนิวนอร์มัล จึงร่วมกับ บริษัท บียอนด์ ซิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการพัฒนาระบบปฏิบัติการแผนที่ (Smart Map Platform) มาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว รองรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยจะเริ่มต้นนำร่องในพื้นที่ 13 เขต 11 ย่านของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ธนบุรี คลองสาน บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ดุสิต ปทุมวัน บางรัก สาธร และบางคอแหลม ซึ่งจะมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 1 พันสถานที่ รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ เป็นโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของตนเองได้ ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มรายละเอียด มาตรการและมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้ในการตัดสินใจเข้ารับบริการการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม “เพลินไทย” นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ เพลินไทย.com จากนั้นเลือกพื้นที่ที่ต้องการเข้าถึงจาก 11 ย่านสำคัญในกรุงเทพฯ จะแสดงผลแพลตฟอร์มแผนที่ Smart map พร้อมด้วยสัญลักษณ์ (Icon) ต่าง ๆ ได้แก่ สัญลักษณ์บอกตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน ประเภทของสถานที่ สัญลักษณ์การใช้งานหน้าจอแสดงผล ต่อมาเมื่อกดไปที่สัญลักษณ์ของแต่ละสถานที่จะปรากฏหน้าต่าง Micro Page แสดงข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่นั้น ๆ อาทิ วันและเวลาให้บริการ ตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดข้อมูลสถานที่ ข้อมูลติดต่อ เบอร์ศัพท์ เว็บไซต์ มาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย รางวัลรับรองมาตรฐาน วิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ เป็นต้น โดยสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android รวมถึงบนอุปกรณ์ Tablet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนใช้งาน และวางแผนรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษและจีนในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://เพลินไทย.com/join_us และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพลินไทย.com