MICE & Travel » Airbnb – กรมการพัฒนาชุมชน ปั้นสุดยอดโมเดลโปรโมตท่องเที่ยวชุมชน

Airbnb – กรมการพัฒนาชุมชน ปั้นสุดยอดโมเดลโปรโมตท่องเที่ยวชุมชน

24 ธันวาคม 2020
0

Newscurveonline.com : Airbnb ผนึก กรมการพัฒนาชุมชน ต่อยอดแคมเปญ เปิดหมู่บ้านนวัตวิถีไทยสู่ตลาดโลก เพื่อโปรโมตชุมชนและวัฒนธรรมไทยสู่สายตาคนทั่วโลกผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ของ Airbnb จ่อขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศหลังได้รับผลตอบรับดีเยี่ยมผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ท้องถิ่นสร้างรายได้เพิ่มกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน

จากการร่วมมือของ Airbnb แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลก และกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและนำเสนอท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จักผ่านแคมเปญเปิดหมู่บ้านนวัตวิถีไทยสู่ตลาดโลก ต่อยอดแคมเปญนอกเหนือจากเมืองใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม ในการช่วยเสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มเติมให้กับหลายชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

แคมเปญเปิดหมู่บ้านนวัตวิถีไทยสู่ตลาดโลกหรือ “Meet Thailand’s Villages” เป็นแคมเปญที่แสดงให้เห็นถึงวิถีหมู่บ้านในชนบทของไทย วัฒนธรรมในท้องถิ่น และงานฝีมือท้องถิ่นผ่านทาง เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ ของ Airbnb ซึ่งมีหมู่บ้านจากทั่วไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น บ้านไหนหนัง จ.กระบี่ หรือหมู่บ้านไทดำ จ.เลย และอีกหลายชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากที่กำลังร่วมกันแบ่งปันมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านกิจกรรม “เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์” นับตั้งแต่มีการเปิดตัวแคมเปญนี้ ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมมากกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน โดยมีผู้คนจากทั่วมุมโลกเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบละตินอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย รวมถึงคนไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการนำร่องของแคมเปญเปิดหมู่บ้านนวัตวิถีไทยสู่ตลาดโลกนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีเสียงตอบรับอันดีเยี่ยมจากผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ในท้องถิ่น พวกเขามีโอกาสต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมเสมือนจริงจากทั่วโลก และทางกรมการพัฒนาชุมชนกำลังต่อยอดความสำเร็จของแคมเปญนี้และจะขยายแคมเปญไปยังชุมชนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

นางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่าเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์” ของ Airbnb ทั่วโลกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ Airbnb สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองให้กับผู้คนทั่วโลกที่ต้องถูกจำกัดการเดินทางในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 การได้ทำงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนทำให้เราได้เห็นว่า “เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์” สามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างไร เราสามารถเชื่อมโยงผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ชาวไทยกับผู้คนจากทั่วโลก และทำให้พวกเขาเหล่านั้นได้ค้นพบวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของการต่อยอดแคมเปญดังกล่าว Airbnb จึงได้จัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศในงาน OTOP City 2020 เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนชุมชนท้องถิ่นในการนำเอ็กซ์พีเรียนซ์ขึ้นบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นทางตัวแทนของ Airbnb จะร่วมแบ่งปันข้อมูลเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ในการช่วยส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนให้กับทางตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้น ยังมีผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จากจังหวัด สมุทรสงคราม เลย และ เชียงใหม่ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ทั้งด้วยตนเองและผ่านวิดีโอคอลอีกด้วย

นายกิตติทัศน์ นาสรร (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี และ นายสมปอง อาจณรงค์ (ที่ 4 จากขวา) นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ จากกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมถ่ายภาพกับผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ จัดการฝึกอบรมในงาน OTOP City 2020

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนท้องถิ่น

ในช่วงเวลาที่การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเป็นจุดสนใจหลักของประเทศไทย Airbnb และกรมการพัฒนาชุมชนได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับชุมชนท้องถิ่นของไทยซึ่งมีความหลากหลาย 

วิภา คุ้มคำ ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ เยี่ยมชมหมู่บ้านไทดำ ซึ่งทำงานร่วมกับมัคคุเทศก์มืออาชีพเปิดเผยว่า ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้เคยทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปยังพิพิธภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน แต่พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากที่จะเข้าไปใช้เวลาร่วมและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งมีวัฒนธรรมและมีฝีมือด้านหัตถกรรมที่ไม่เหมือนใคร แต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้ เราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 30 คนจากทั่วโลกให้เข้ามารู้จักชุมชนของเราผ่านทางออนไลน์ เราแบ่งปันวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้มากขึ้น และการจัดกิจกรรม “เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์” นี้ทำให้เราสามารถหารายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและยังเป็นการสร้างงาน ทำให้หลาย ๆ คนมีเป้าหมายในการร่วมแคมเปญดังกล่าว


เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ผู้คนจากทั่วโลกได้ให้คะแนนรีวิวเฉลี่ยที่ 4.88 นับว่าเป็นเสียงตอบรับที่ดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนที่มาจากคนที่เข้าร่วมประสบการณ์ “เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์” การได้แบ่งปันความรู้และข้อมูลเชิงลึกในชุมชนทำให้ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ จากทั่วโลก และสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเองก็ได้แรงบันดาลใจจากกิจกรรม “เอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์” ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่อยากจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในอนาคต

เจนนิเฟอร์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ เยี่ยมชมหมู่บ้านไทดำ กล่าวว่า ครอบครัวของเราชอบเดินทางมาก เราชอบออกไปสำรวจสถานที่ใหม่ ผู้คน อาหาร และวัฒนธรรมใหม่ ๆ การที่เราได้ไปเที่ยวหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในประเทศไทยผ่านเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์ออนไลน์นับว่าเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมาก ๆ ในปีที่เกิดวิกฤติการณ์แบบนี้ เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มคนในประเทศไทยและได้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อเข้าไปเห็นว่าแต่ละครอบครัว แต่ละบ้านทำธุรกิจอะไรกัน ได้ดูการฟ้อนรำของชุมชน ได้ดูการละเล่นต่าง ๆ และได้พบผู้คนใหม่ ๆ ผ่านการนำทัวร์ของมัคคุเทศก์แบบเรียลไทม์ มีเพียงสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าขาดหายไปก็คือการได้ลองชิมอาหารพื้นเมือง ดังนั้นเราจะรอจนกว่าเราจะสามารถไปเที่ยวที่นั่น และอยากไปสำรวจเมืองไทยด้วยตัวของเราเอง ขอแนะนำเอ็กซ์พีเรียนซ์ ออนไลน์นี้เพราะว่าดีมาก ๆ