New Issues » อ.ส.ค. เลื่อนจัด “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 64

อ.ส.ค. เลื่อนจัด “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”ประจำปี 64

6 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : อ.ส.ค.สนองนโยบายรัฐบาลและห่วงความปลอดภัยประชาชน ประกาศเลื่อนการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่kสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย 

 

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ตามที่ อ.ส.ค. มีแผนจะจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ณ บริเวณฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ แพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่การจัดงานคือจังหวัดสระบุรีได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสุดตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง อ.ส.ค. โดยเฉพาะความปลอดภัยของ พ่อแม่ พี่น้องในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอเลื่อนการจัดการเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2564 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย