New Issues » “แม็คโคร” ชูโมเดล “ห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง”

“แม็คโคร” ชูโมเดล “ห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง”

6 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : “แม็คโคร” ชูโมเดล “ห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง” สู่การจับจ่ายวิถีใหม่สู้วิกฤติ COVID-19 เต็มรูปแบบ เข้มปรับพื้นที่ ตีเส้น เว้นระยะห่าง นับจำนวนคนเข้าออก พร้อมตั้งทีมรักษาระยะห่าง ย้ำเตือนและขอความร่วมมือลูกค้าประชาชน เพิ่มความห่วงใยในทุกตารางเมตร

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากเทศกาลแห่งการจับจ่ายที่ผ่านมา “แม็คโคร” พบว่า กระแสความต้องการสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพและสินค้าอาหารสดมีเพิ่มขึ้น จากการที่มีประชาชนเข้ามาใช้บริการภายในสาขาเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่ “แม็คโคร” อยากเน้นย้ำและขอความร่วมมือจากลูกค้าคือ วิถีใหม่ในการซื้อสินค้าที่เน้นการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งเรานำมาปฏิบัติเป็นแนวทางเฉพาะของ “แม็คโคร” ใน 4 ประการ คือ

1.การนับจำนวนคนเข้าใช้บริการภายในสาขา 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าที่ภาครัฐกำหนดคือ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร (ตามข้อกำหนดของไทยชนะ)

2.ตีเส้นเว้นระยะห่างในจุดที่มีความหนาแน่น เช่น แผนกอาหารสด แผนกเนื้อสัตว์ และจุดชำระเงิน เป็นต้น

3.กำหนดพื้นที่นั่งรอด้านหน้าสาขากรณีจำนวนคนในสาขาเกินปริมาณ

4.ตั้งทีมรักษาระยะห่าง (Social Distancing Scouts) คอยประกาศย้ำเตือนให้ลูกค้ายืนจับจ่ายสินค้าห่างจากลูกค้าท่านอื่นอย่างน้อย 1 เมตร ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสาขา

นางศิริพร กล่าวอีกว่า  ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 “แม็คโคร” ตระหนักถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของประชาชน ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ให้ความสำคัญกับการรักษาระยะห่าง โดยแนวทางปฏิบัติของ “แม็คโคร” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี”

“พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ตามรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับวิกฤติ COVID-19  โดยเรามีเป้าหมายในการเป็นห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่างที่จะนำไปใช้ปฏิบัติในทุกสาขา เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ของพนักงานและลูกค้าทุกคน”