Most Recent » ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมโครงการ “ตรวจสุขภาพคู่ค้า เสริมคาถาธุรกิจ”

ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมโครงการ “ตรวจสุขภาพคู่ค้า เสริมคาถาธุรกิจ”

31 ตุลาคม 2020
0

Newacurveonline.com : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัด โครงการ “ตรวจสุขภาพคู่ค้า เสริมคาถาธุรกิจ” วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก ชวนผู้ประกอบการไทยร่วมตรวจสุขภาพคู่ค้า กับ “10 Check list” ที่ควรระวัง รู้ทัน กลยุทธ์ของคู่ค้า เก็บเคล็ดลับการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า “ฉีดวัคซีนการค้าระหว่างประเทศ”เรียนรู้เทคนิคการตรวจสอบคู่ค้า รู้ทัน ลูกค้าต่างประเทศในมุมมอง ของ CEO จากประสบการณ์จริง พร้อมแนวทางการแก้ไข สถานการณ์ แถมความรู้สายมูก็มากับการ “เสริมคาถาธุรกิจ” ศึกษาวิชาศาสตร์จีนการดูโหงวเฮ้งเพื่อธุรกิจ พร้อมวิธีสังเกตุลักษณะ บุคลิกของคู่ค้า ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่

พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียน 140 รายแรก รับสิทธิ์เข้าฟังสัมมนาแบบใกล้ชิดในห้อง Auditorium (สำหรับท่านที่ลงทะเบียนลำดับถัดไปสามารถเข้าฟังบรรยายถ่ายทอดสดได้ที่ห้องสัมมนา 1–2 และระบบ Zoom) โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำกัด รับจำนวนจำกัด 200 ที่นั่งเท่านั้น! https://forms.gle/vvhVL5fAfcVUX9fi9

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) จัดโครงการ “ตรวจสุขภาพคู่ค้า เสริมคาถาธุรกิจ” เพื่อสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และเพื่อตั้งรับกับวิกฤติพิษเศรษฐกิจใหม่ พร้อมปรับตัว ปรับแนวคิดให้เข้ากับโลกใหม่ จึงกำหนดจัดโครงการ“ตรวจสุขภาพคู่ค้า เสริมคาถาธุรกิจ” ทั้งในรูปแบบเรียนในห้องเรียน (Offline) และรูปแบบการเรียนผ่านระบบ Webinar (Online)

สถาบัน NEA กำหนดจัดโครงการ“ตรวจสุขภาพคู่ค้า เสริมคาถาธุรกิจ” บรรยายโดยคุณอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA), คุณพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Fruit Organic จำกัด เจ้าของแบรนด์ AKIKO, คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด, ดร. ณรงค์  ศรีเกรียงทอง กรรมการผู้จัดการ บจก โมเดิร์น คาส ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมระดับคุณภาพภายใต้แบรนด์ Dcash, อ.มาศ เคหาสน์ธรรม ประธานสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ย (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การดูโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย และคุณพิเชฐ ด่านไทยนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคาร Exim Thailand  ซึ่งจะดำเนินการจัดทั้งในรูปแบบเรียนในห้องเรียน (Offline) และรูปแบบการเรียนผ่านระบบ Webinar (Online) เพื่อรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีกำหนดในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค.63 เวลา 08.30–30 น. มีหัวข้อเสวนา ได้แก่
  • กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ NEA Care เนื้อหา แนะนำหลักสูตร และ โครงการใหม่ของปี 2021 ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ บรรยายโดย คุณอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
  • หัวข้อ “ก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพกับระบบ TERAK” บรรยายโดย คุณพิเชฐ ด่านไทยนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคาร Exim Thailand
  • หัวข้อ Check list 10 ข้อ ตรวจสุขภาพคู่ค้า บรรยายโดย คุณพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Fruit Organic จำกัด เจ้าของแบรนด์ AKIKO
  • หัวข้อ “ฉีควัคซีนการค้าระหว่างประเทศ” รู้ทัน ลูกค้าต่างประเทศในมุมมอง ของ CEO จากประสบการณ์ ที่ล้มเหลว และ การแก้ไขสถานการณ์ บรรยายโดย คุณพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Fruit Organic จำกัด เจ้าของแบรนด์ AKIKO, คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด, ดร. ณรงค์ ศรีเกรียงทอง กรรมการผู้จัดการ บจก โมเดิร์น คาส ผู้นำผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมระดับคุณภาพภายใต้แบรนด์ Dcash
  • หัวข้อ “เสริมคาถาธุรกิจ ด้วยโหงวเฮ้งเพื่อธุรกิจ” โดย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม ประธานสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ย (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การดูโหงวเฮ้งและฮวงจุ้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08 4346-2006 และ e-Mail : pr.nea.seminar2019@gmail.com