New Issues » “แม็คโคร” ช่วยโชห่วย จ.สุราษฎร์ธานี

“แม็คโคร” ช่วยโชห่วย จ.สุราษฎร์ธานี

8 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : แม็คโคร” ล่องใต้สู่เมืองร้อยเกาะ จัดงาน วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยไทย พบกับกิจกรรมโปรโมชั่น ลดหนักจัดเต็ม แจกสนั่น ผ่าน Facebook Live ในรูปแบบวิถีใหม่ พร้อมรับชมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ในการปรับตัวของร้านโชห่วยยุคนิวนอร์มัลที่ช่วยให้ได้กำไรงามจากทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรมืออาชีพ

นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 12 เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายสำคัญของ “แม็คโคร” ตลอด 31 ปี คือการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยให้มีความแข็งแกร่ง ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป “แม็คโคร” จึงพัฒนาโมเดล “โชห่วยไทย วิถีใหม่” ผ่านกิจกรรมงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” เพื่อให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการร้านโชห่วย การปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ตลอดจนช่วยส่งเสริมการขายเพื่อสร้างกำไรและรายได้ ด้วยการเดินสายพบปะผู้ประกอบการร้านโชห่วยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

การพัฒนาโมเดล “โชห่วยไทย วิถีใหม่” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ของแม็คโคร ได้แก่ “อยู่ให้รอด อยู่ให้รุ่ง อยู่ให้รวย” โดยผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด พร้อมกับมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายลูกค้า เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ การบริการเดลิเวอรี่ และการเพิ่มเติมบริการ e-Payment ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของธนาคารต่าง ๆ หรือ ทรู วอลเล็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเป็นไปตามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งหากโชห่วยในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 5 แสนราย สามารถทำได้ก็จะเติบโตอยู่รอดได้อย่างรุ่งและรวย

 

 

สำหรับการจัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย สร้างผลกำไร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วยตลอดจนผู้ที่สนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านโชห่วย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการทำธุรกิจที่พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไป สู่การเป็นเจ้าของร้านโชห่วยที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง โดยกิจกรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี จะจัดเป็นภูมิภาคสุดท้ายของปีนี้ โดยคาดว่ากิจกรรมนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการชาว จ.สราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียงเหมือนภูมิภาคอื่น ๆ ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของแต่ละท่านให้มากที่สุด

ทั้งนี้ กิจกรรมในวันงานจะถูกนำเสนอในรูปแบบการผสมผสานระหว่าง On Ground ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน “แม็คโคร” ทุกสาขาทั่วประเทศ และ Online Event ที่มีการทำ Live Streaming จากสาขาผ่านเฟซบุ๊ก และแม็คโครไลน์ออฟฟิเชี่ยล โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในราคาโปรโมชันพิเศษ รวมถึงจะได้พบกับกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้เพื่อช่วยสร้างรายได้และเพิ่มกำไรให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่าง ๆ อาทิ ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้ และแม็คโครคลิก พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมงานมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรมากประสบการณ์ตลอดการจัดงาน