Activity » “อาร์เอส กรุ๊ป” จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความสุข

“อาร์เอส กรุ๊ป” จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจและเติมเต็มความสุข

17 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ “อาร์เอส กรุ๊ป” จัดโครงการ #Passion to Share “The Secret of Happy Life” (สุข สมดุล) กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต พร้อมกับเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มให้แก่ชุมชนในเขตจตุจักรที่อยู่รอบ ๆ สำนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป แห่งใหม่

โครงการ #Passion to Share “The Secret of Happy Life” (สุข สมดุล) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพกายและการดูแลสุขภาพใจแบบองค์รวม ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม “กินดี” โดย คุณแววตา เอกชาวนา นักโภชนาการบำบัดและผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ และ ดร.ชาคริต พิชญางกูร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ไลฟ์สตาร์ บริษัทในเครืออาร์เอส กรุ๊ป ที่มาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อชะลอวัย กิจกรรม “ใจดี” โดย หลวงพี่มิน พระสุมินทร์ คัมภีรปัญโญ (อินตะจักร) เรื่องราวธรรมะง่ายๆ เพื่อการปล่อยวางและมีความสุขกับการให้ และกิจกรรม “กายดี” โดย คุณพงษ์ประภัทร เสนา นักกายภาพบำบัด ที่มาสอนการออกกำลังกายง่าย ๆ สำหรับผู้สูงวัยและสามารถทำได้เองภายในบ้าน

นอกจากการให้ความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ แล้ว อาร์เอส กรุ๊ป ยังร่วมกับ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ฯลฯ ให้แก่ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนอีกด้วย

ขณะที่ดาราศิลปินในสังกัดช่อง 8 และพนักงานจิตอาสาของ “อาร์เอส กรุ๊ป” ประมาณ 100 คน ได้เข้าร่วมงานเพื่อสร้างสีสัน เป็นพี่เลี้ยง และช่วยดูแลชุมชนตลอดการจัดกิจกรรม จากความน่าสนใจของโครงการจึงทำให้มีประชาชนจาก 12 ชุมชนในเขตจตุจักรมากกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้อง Rose Hall ชั้น 5 อาคาร C บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)