Pictorial » “เอส ไอ จี ประเทศไทย – ซีพี ออลล์ – ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดขยะจากกล่องยูเอชที” จัดโครงการ “กล่องวิเศษ Recycling for Sharing”

“เอส ไอ จี ประเทศไทย – ซีพี ออลล์ – ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดขยะจากกล่องยูเอชที” จัดโครงการ “กล่องวิเศษ Recycling for Sharing”

18 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : “เอส ไอ จี ประเทศไทย” จัดงานโรดโชว์ในโครงการ “กล่องวิเศษ Recycling for Sharing” โดยจับมือร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท ทีพี โลจิสติกส์ จำกัด, กลุ่มเยาวชน Keep2Share และภาคีเครือข่าย โดยมี นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด, นายสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย, และConnext ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ร่วมเชิญชวนประชาชนในชุมชนต่าง ๆ พนักงาน ออฟฟิศ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่บริเวณร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำร่อง 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขากระทุ่มล้ม 19, สาขากระทุ่มล้ม 27 และเทศบาลกระทุ่มล้ม นำกล่องยูเอชทีที่ใช้แล้วมาร่วมบริจาคพร้อมแกะ ล้างทำความสะอาด และพับ โดยมีแนวคิดเพื่อลดปัญหาขยะในสังคม อีกทั้งเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงช่วยลดรายจ่ายในการกำจัดขยะให้กับชุมชนและเทศบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการยังเลือกร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั้ง 3 สาขาเป็นเป้าหมายแรกเพื่อสร้างประโยชน์ให้ชุมชน เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยโครงการนี้ยังเปิดโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจบริจาคกล่องยูเอชทีได้ที่ บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด โทร.0 2259 9954