Pictorial » “อาคเนย์” สนับสนุน “โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน” ครั้งที่ 4

“อาคเนย์” สนับสนุน “โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน” ครั้งที่ 4

21 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : “อาคเนย์ประกันชีวิต” ร่วมงาน “โครงการคปภ.เพื่อชุมชน ครั้งที่ 4” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกผ่านชุมชนต่างๆ โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังหอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดย นางจุฑาทิพย์ ธัญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจในเครือ TCC ร่วมกับผู้บริหารสายงานตัวแทน นำทีมออกบูธประชาสัมพันธ์และมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนดังกล่าว