Pictorial » รพ.พระรามเก้า จัดงานให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” (CPR)

รพ.พระรามเก้า จัดงานให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” (CPR)

4 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : นพ.วิสุทธิ์ เกตุแก้ว อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมทีม BLS INSTRUCTOR จากฝายการพยาบาล และฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดฝึกอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่” ให้ประชาชนทั่วไปเมื่อประสบเหตุการณ์จะได้ช่วยชีวิตได้ทันเวลาและลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นและพบบ่อยในปัจจุบัน ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็ว ๆ นี้