Pictorial » BEST Express ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้

BEST Express ปันน้ำใจช่วยน้ำท่วมภาคใต้

11 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วนทั่วไทย “ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you” โดยศูนย์บริการสาขาจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และนํ้าดื่ม พร้อมถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หมู่ 2 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา จำนวนกว่า 100 ครัวเรือน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ BEST Express ใส่ใจและให้ความสำคัญตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อคืนกำไรสู่สังคมควบคู่กันตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน