Pictorial » “แม็คโคร” ส่งต่อกำลังใจชาวเมียนมาสู้ COVID-19

“แม็คโคร” ส่งต่อกำลังใจชาวเมียนมาสู้ COVID-19

4 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : นางสาวสุภานันท์ จันลาเศษ ผู้จัดการทั่วไป “แม็คโคร” สาขาสาทร และตัวแทนพนักงาน ร่วมส่งมอบสินค้าจำเป็นกลุ่มอาหารแห้ง อาทิ น้ำมันพืช ถั่วเหลือง เกลือปรุงรส จำนวน 1,250 ชุด เพื่อนำไปมอบให้ชาวเมียนมาที่ได้รับผลกกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัรส COVID-19 ในพื้นที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย โดยมี นายเมียว เมียนตัน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ หลังสถานการณ์ COVID-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ โดยที่ผ่านมา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพและอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับชาวเมียนมาและบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเขตติดต่อชายแดน ตลอดจนศูนย์กักตัวในชุมชนต่าง ๆ ของกรุงย่างกุ้ง รวมทั้งพนักงาน “แม็คโคร” ชาวเมียนมาและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในสาขาในประเทศเมียนมาด้วย