Most Recent » ข่าวดี ! ธ.ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ข่าวดี ! ธ.ออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

8 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธนาคารออมสิน ออกมาตรการพักชำระหนี้ ช่วยลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ ธนาคารออมสิน พบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ จึงได้รีบออกมาตรการเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดกว่า 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3–6 เดือน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการรายละเอียดต่อไป

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th, เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือโทร.1115