Pictorial » “ถิรไทย” รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

“ถิรไทย” รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

11 มกราคม 2021
0

Newscurveonline.com : นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็ว ๆ นี้