Most Recent » ข่าวปลอม! งดใช้ตู้ ATM กรุงไทยทุกตู้ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร

ข่าวปลอม! งดใช้ตู้ ATM กรุงไทยทุกตู้ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร

5 สิงหาคม 2020
0

Newscurveonline.com : ตามที่ได้มีการส่งต่อข้อความในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ถึงประเด็นเรื่อง งดใช้ตู้ ATM กรุงไทยทุกตู้ที่ไม่มีไฟกะพริบตรงที่เสียบบัตร เนื่องจากจะโดนแฮ็กข้อมูล นั้น

ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นจริง และเคยเผยแพร่ไปแล้วตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันธนาคารต่าง ๆ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูลที่เครื่องเอทีเอ็ม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการสบายใจในการใช้บริการ และในขณะเดียวกันทุกธนาคารยังมีการออกบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิตที่ออกใหม่ที่เป็นแบบชิปการ์ดจะสามารถป้องกันการคัดลอกข้อมูลได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com หรือ โทร.0 2111 1111