etc. » มอบ “สุขภาพตา” ที่ดีให้เด็ก ๆ ในโครงการ Sight for Kids

มอบ “สุขภาพตา” ที่ดีให้เด็ก ๆ ในโครงการ Sight for Kids

7 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่าย วิชั่น มุ่งมั่นในการดูแลรักษาสุขภาพตา และมอบการมองเห็นที่ดีให้แก่ผู้บริโภค และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสายตา เนื่องในวันสายตาโลก (WORLD SIGHT DAY)

บริษัทฯ เชิญชวนให้สมาชิก ACUVUE® MEMBER มีส่วนร่วมในการมอบสุขภาพตาที่ดีให้แก่น้อง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพียงซื้อคอนแทคเลนส์จาก จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ทุก ๆ กล่อง เพี่อร่วมบริจาค 10 บาทให้แก่โครงการ Sight for Kids เพื่อสนับสนุนให้น้อง ๆ ได้รับการตรวจและดูแลรักษาดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของน้อง ๆ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2563

นางสาวเสาวณีย์ พันธ์ขจรเวช ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจวิชั่นแคร์ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น กล่าวว่า มีเด็กจำนวนมากที่ประสบปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็น และไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปีประมาณ 312 ล้านคนมีสายตาสั้น และครึ่งหนึ่งของกรณีเหล่านี้ยังตรวจไม่พบและไม่ได้รับการรักษา ซึ่งอาจทำให้เด็กที่ไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพตาเหล่านั้น ขาดโอกาสทางการศึกษา การทำงาน มีคุณภาพชีวิตต่ำลง และอาจถึงขั้นตาบอด ทั้งที่ความบกพร่องทางการมองเห็นเหล่านี้เป็นความบกพร้องที่แก้ไขได้ไม่ยาก

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความบกพร่องทางการมองเห็นและการสูญเสียการมองเห็น เราอยากเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นมามีสุขภาพตาที่ดี จึงเป็นที่มาของโครงการ Sights for Kids โครงการการร่วมมือระหว่าง “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน วิชั่น” (Johnson & Johnson Vision: JJV) และมูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Club International Foundation: LCIF) ตั้งแต่ปี 2545

โครงการ Sight for Kids เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในโครงการตรวจวัดสายตาในโรงเรียนทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่และดำเนินการมายาวนานที่สุด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ รวมถึงประเทศกำลังพัฒนา โครงการนี้ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครไลออนส์ ครูในโรงเรียน และอาสาสมัครอื่นๆจากทั่วโลกกว่า 1.9 แสนคนให้ช่วยตรวจวัดสายตาเด็ก ๆ และให้ความรู้เรื่องสุขภาพตา โดยที่มีนักเรียนกว่า 5.75 แสนคนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพตาเพื่อประเมินและทำการรักษาแล้ว

ในปี 2563 จึงเชิญชวนสมาชิก ACUVUE® MEMBER มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ เพราะเพียงซื้อคอนแทคเลนส์จาก “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” ทุก ๆ กล่อง บริจาค 10 บาทให้แก่โครงการ Sight for Kids ซึ่ง 10 บาทนั้นก็สามารถทำให้เด็ก 1 คน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาได้”

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยให้คนไทยมีการมองเห็นที่ดีและตอบโจทย์ปัญหาด้านสายตาในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง สายตายาวตามวัย รวมถึงคอนแทคเลนส์เพื่อความงาม ทั้งในรูปแบบรายวัน และรายใช้ซ้ำ และล่าสุดผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ครอบคลุมถึงไวรัส

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น เพิ่มเติมที่ LINE @ACUVUE