Special Stories » “เต็ดตรา แพ้ค” เผยงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางอาหารยุค COVID-19

“เต็ดตรา แพ้ค” เผยงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางอาหารยุค COVID-19

16 ธันวาคม 2020
0

Tetra Pak Index 2020 Cover page

Newscurveonline.com : “เต็ดตรา แพ้คผู้นำเสนอโซลูชันระบบการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดเผยงานวิจัยระดับนานาชาติซึ่งดำเนินการร่วมกับ “อิปซอส” (Ipsos) แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยทางอาหารกำลังเป็นประเด็นหลักของสังคม โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่าสถานการณ์ COVID-19 คือ “ภัยคุกคามที่แท้จริง” และในขณะเดียวกันความวิตกกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัด ก่อให้เกิดความย้อนแย้งในวิธีคิดของผู้บริโภค เมื่อพวกเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำรงชีวิต นั่นคือ อาหารที่ปลอดภัยกับการใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของโลกที่เราอาศัยอยู่

รายงาน “เต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์” ซึ่งจัดทำเป็นฉบับที่ 13 ในปีนี้ ชี้ว่าทั่วโลกมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น 10% เกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหารและการจัดหาอาหารในอนาคต ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 30% ในปี 2562 เป็น 40% ในปีนี้ อีกทั้งผู้บริโภคมากกว่า50% ไม่เพียงแค่เชื่อว่าการยกระดับความปลอดภัยทางอาหารนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตเท่านั้น หากแต่ยังคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่บริษัทผู้ผลิตต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดการแก้ปัญหานี้ตั้งแต่วันนี้และในอนาคต งานวิจัยครั้งนี้ยังระบุว่า สุขภาพมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับประเด็นความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยผู้บริโภค 2 ใน 3 กล่าวว่าการมีสุขภาพที่ดีคือ ความปลอดภัยของชีวิต ผู้บริโภค 60% ทั่วโลกยังกล่าวว่าพวกเขารู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขาซื้อว่าถูกสุขอนามัยหรือปลอดภัยหรือไม่

เมื่อถามผู้บริโภคว่าบรรจุภัณฑ์ควรมีคุณสมบัติข้อใดเป็นหลัก พวกเขาต่างชี้ว่าการรับประกันอาหารปลอดภัยคือหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์ และยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในระบบบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลถึงความปลอดภัยทางอาหาร โดยผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่ยังกล่าวว่า “การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน” คือหนึ่งในประเด็นหลักที่แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มต้องใส่ใจทั้งในวันนี้และวันหน้า

รายงานเต็ดตรา แพ้ค 2563 ยังเน้นเรื่องขยะอาหารที่กำลังเป็นประเด็นร้อน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 3 ใน 4 ที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวล ผลกระทบจากวิกฤติ COVID19 ต่อห่วงโซ่อุปทานได้กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักว่าขยะอาหารกำลังกลายเป็นปัญหาเร่งด่วน โดยมีแนวโน้มว่าความวิตกกังวลนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเราจำเป็นต้องจัดหาอาหารให้แก่ประชากรโลกที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้บริโภคยังบอกด้วยว่าการลดขยะอาหารถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งที่พวกเขาสามารถมีส่วนสนับสนุนได้ และยังเป็นปัญหาสำคัญที่สุด 1 ใน 3 เรื่องสำหรับบรรดาบริษัทผู้ผลิต แต่ความสับสนกับข้อมูลบนฉลากยังคงเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารข้อมูลให้ดีกว่านี้

นายสุภนัฐ รัตนทิพ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงสภาวะความต้องการรูปแบบใหม่ของผู้บริโภค นวัตกรรมที่ผู้บริโภคต้องการเป็นอันดับแรกในวันนี้คือสิ่งที่สามารถถนอมอาหารให้ปลอดภัยได้ยาวนานขึ้นและหลีกเลี่ยงการสร้างขยะไปพร้อมกับการรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร สิ่งสำคัญอันดับต่อมาคือ ระบบแจ้งวันหมดอายุอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาขยะเศษอาหาร นับเป็นเรื่องน่าสนใจที่ว่า แม้การแพร่ระบาดได้เปลี่ยนแปลงโลกในปัจจุบันอย่างมหาศาล หากผู้บริโภคยังคงชื่นชอบบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายที่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้

เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะไม่ละเลยต่อความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมท่ามกลางการระบาดของไวรัส COVID19 การที่มุมมองของคนเราจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนับเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ แต่เรายังต้องคำนึงถึงลำดับความสำคัญในระยะยาวเช่นกัน ซึ่งในที่นี้การคำนึงถึงการปกป้องโลกใบนี้ควรจะมาเป็นอันดับแรกเสมอ

ผศ.ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า งานวิจัยของ “เต็ดตรา แพ้ค” มีความสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจต่าง ๆ สามารถจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง รายงานนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้คนมิได้เพียงให้ความสนใจกับความต้องการพื้นฐานของพวกเขาเท่านั้น แต่เป็นการเลือกของพวกเขาที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กว้างขึ้นด้วย

รายงานนำเสนอข้อสรุปว่า ไม่มีโอกาสใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วในการเริ่มพูดคุยถกประเด็นกันในวงกว้างถึงเรื่องความยั่งยืนและบทบาทของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต โดยบริษัทต่าง ๆ สามารถแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อปัญหาสองเรื่องนี้และนำเสนอวิธีการแก้ไขวิกฤติการณ์ระหว่างความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ปะทุขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

อ่านและดาวน์โหลดรายงาน “เต็ดตรา แพ้ค อินเด็กซ์” ได้ฟรีที่ www.tetrapak.com/insights/tetra-pak-index