Special Stories » “คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด” ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดให้เยาวชนทั่วประเทศ

“คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด” ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดให้เยาวชนทั่วประเทศ

8 พฤศจิกายน 2020
0

Newscurveonline.com : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลอย่างหนักต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงตลาดนมพาณิชย์ การรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจึงลดลง เกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด รวมถึงหลายครอบครัวกำลังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ประสบปัญหาด้านการเงิน ทำให้เด็ก ๆ อาจจะไม่ได้ดื่มนมและยิ่งขาดแคลนอาหารว่างที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

โครงการ “เติมรอยยิ้ม ปันน้ำใจ เสริมสร้างเยาวชนไทยแข็งแรง” โดย บริษัท คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด จึงนำผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด ผลิตจากน้ำนมดิบของเกษตรกรไทย ส่งมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และสถานศึกษาที่ขาดแคลนทั่วทั้งประเทศเพื่อแสดงความห่วงใยในสุขภาพและส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากนม

‘กมลรัตน์ แพเพชรทอง’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด กล่าวว่า “คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด” เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแดรี่โปรดักส์ หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มนม และจากการที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ในการผลิต นมอัดเม็ด Q-LIFE by สหกรณ์โคนมวังเย็น จากน้ำนมโคแท้ 100% จึงเล็งเห็นถึงปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่เรียกได้ว่าเกิดวิกฤติน้ำนมดิบล้นตลาดมากเป็นพิเศษ จึงเป็นที่มาของโครงการ “เติมรอยยิ้ม ปันน้ำใจ เสริมสร้างเยาวชนไทยแข็งแรง”

โครงการดังกล่าวต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประเทศจากผลกระทบของวิกฤติการณ์ COVID-19 โดยสามารถช่วยบรรเทากลุ่มผู้เดือดร้อนได้ถึง 2 มิติ โดยในมิติแรกสามารถช่วยลดน้ำนมดิบในตลาดโดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และยังเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพภายในสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น และในอีกมิติคือได้แบ่งนำผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดดังกล่าว ส่งมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ และสถานศึกษาที่ขาดแคลนทั่วทั้งประเทศ เพื่อแสดงความห่วงใยในสุขภาพ ส่งต่อกำลังใจ และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนมหรืออาหารว่างที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองขาดรายได้จากผลกระทบเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับคุณค่าทางโภชนาการจากนม นอกจากนี้นมอัดเม็ดยังพกพาง่าย จัดเก็บง่าย สะดวกต่อการขนส่งเพื่อเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล

โครงการ “เติมรอยยิ้ม ปันน้ำใจ เสริมสร้างเยาวชนไทยแข็งแรง” ได้มีการส่งมอบนมอัดเม็ดแล้วทั้งสิ้นจำนวนกว่า 700 ลัง โดยแบ่งเป็น ส่งมอบให้กับ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้กับสถานศึกษาและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 150 ลัง, ส่งมอบให้ มูลนิธิกระจกเงา จำนวน 200 ลัง และส่งมอบให้โรงเรียนต่าง ๆ ไปแล้ว ดังนี้ โรงเรียนดรุณศึกษา และโรงเรียนวิชาวดี จ.นครสวรรค์, โรงเรียนนิคมบางระกำ จ.พิษณุโลก, โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์อัน, โรงเรียนวัดยาง และโรงเรียนบ้านหนองสำโรง จ.สุพรรณบุรี, โรงเรียนศาลาตึกวิทยา, โรงเรียนตลาดเกาะแรต, โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว จ.นครปฐม, โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง จ.กาญจนบุรี, โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์, โรงเรียนวัดประชารังสรรค์, โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จ.นนทบุรี,  โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลควนเนียง จ.สงขลา, โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ, โรงเรียนบ้านคำเจริญ, โรงเรียนบ้านคูสะคาม, โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านโคกแสง, โรงเรียนบ้านจำปาดง, โรงเรียนบ้านนายม จ.สกลนคร จำนวนกว่า 250 ลัง รวมมูลค่าทั้งโครงการทั้งหมด 2,310,000 บาท สามารถช่วยลดปริมาณน้ำนมดิบที่ล้นตลาดได้มากถึง 40 ตัน

“เราตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชน ผ่านผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดคุณภาพสูงจากน้ำนมโคแท้ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนให้ได้รับประโยชน์ โปรตีนจากนมวัวที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ซ่อมแซมกล้ามเนื้อ และส่วนที่สึกหรอ มีแคลเซียม และวิตามินต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต”